Retail in detail
- en molntjänst -

______________________________________________
 

"Med molntjänsten Retail In Detail kan din verksamhet få tillgång till mycket kraftfulla system för Supply chain analytics till en mycket attraktiv kostnad"

komplett   
          molntjänst

Vi tillhandahåller våra  IT-tjänster över Internet, så kallad cloud computing. På detta sätt slipper våra kunder mycket av det arbete som krävs för att upprätthålla en tjänst av denna komplexitet

mycket
          kraftfullt

Med marknadens absolut kraftfullaste system får ni möjlighet att göra analyser ni tidigare bara kunde drömma om.

enkel
          prismodell

Med fasta månadskostnader kan din verksamhet helt fokusera på er affär och lämna drift och förvaltning av ert analyssystem till oss.

miljarder

Kvittorader

miljontals

Kvitton
 

Hundratusen

Produkter